Cliënte van Schelstraete Advocaten zegeviert bij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening en ziet haar schade vergoed worden

Op 9 oktober 2012 is de paardentrailer van cliënte gestolen. Zij heeft de verzekeringsmaatschappij bij wie zij haar trailer verzekerd had verzocht over te gaan tot vergoeding van haar schade. De verzekeringsmaatschappij weigerde dit.

Met behulp van Mr. B.E.J. Loeffen van Schelstraete Advocaten heeft cliënte een klacht ingediend bij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. Op 10 maart 2016 heeft de Geschillencommissie geoordeeld dat voldoende is komen vast te staan dat cliënte volgens de voorschriften van de verzekeringsmaatschappij een slot op de trailer had bevestigd en dat ervan uit moet worden gegaan dat de trailer ook daadwerkelijk afgesloten stond op het moment van de diefstal. Nu de verzekeringsmaatschappij ook overigens niet heeft aangetoond in welk redelijk belang zij zou zijn geschaad is er volgens de Geschillencommissie geen enkele reden om niet tot vergoeding van de door cliënte geleden schade over te gaan.

De Geschillencommissie heeft besloten dat de verzekeringsmaatschappij een bedrag van € 8.888,- aan cliënte moet betalen.

Cliënte werd in deze kwestie bijgestaan door Mr. B.E.J. Loeffen van Schelstraete Advocaten.

Share this post

Latest news