Cliente Schelstraete Advocaten wint commissie-zaak bij de Rechtbank Gelderland

Op 13 januari 2016 heeft de Rechtbank Gelderland eindvonnis gewezen in een zaak waarbij de cliënte van Schelstraete Advocaten in het gelijk werd gesteld. De procedure was aangespannen door een professionele paardenhandelaar die van mening was dat de cliënte van Schelstraete Advocaten hem opdracht had gegeven tot het zoeken van geschikte paarden en het bemiddelen bij de aankoop van paarden. Uit hoofde van deze opdracht zou hij aanspraak kunnen maken op een geldelijke vergoeding voor zijn werkzaamheden.

Met behulp van Mrs. Schelstraete en Loeffen van Schelstraete Advocaten heeft cliënte succesvol verweer gevoerd tegen de stellingen van de paardenhandelaar. Cliënte beriep zich er onder meer op dat zij in het geheel geen opdracht had verstrekt aan de paardenhandelaar om paarden voor haar te zoeken noch om te bemiddelen bij de aankoop van paarden. Voor het verstrekken van een dergelijke opdracht was ook geen enkel bewijs. De paardenhandelaar kon dan ook geen geldelijke vergoeding eisen van cliënte. De Rechtbank Gelderland heeft de vorderingen van de paardenhandelaar afgewezen en hem veroordeeld in de proceskosten zijdens cliënte.

Share this post

Latest news