Cliënt Schelstraete Advocaten claimt met succes vergoeding in vrijwaringsprocedure

Aan de Rechtbank Limburg lag de vraag voor of er een rechtsgeldige eigendomsoverdracht van een trailer had plaatsgevonden terwijl de trailer bij Interpol als gestolen geregistreerd stond.

De cliënte van Schelstraete Advocaten had in 2013 een trailer van een Noord-Ierse vennootschap gekocht en deze trailer doorverkocht aan een Macedonische vennootschap. Toen de Macedonische koper met de trailer de Hongaars-Roemeense grens wilde oversteken werd  de trailer in beslag genomen omdat hij bij Interpol als gestolen geregistreerd stond. De koper sprak cliënte aan, waarop cliënte de Noord-Ierse partij bij wie zij de trailer had gekocht aansprak.

De Rechtbank kwam tot het oordeel dat nu de Macedonische koper niet de eigendom van de trailer heeft verworven zij aanspraak kan maken op teruggave van de door haar betaalde koopsom. Cliënte heeft deze claim met succes doorgestoten naar de Noord-Ierse vennootschap die uiteindelijk is veroordeeld tot terugbetaling van de koopsom, vergoeding van schade en vergoeding van de proceskosten.

Cliënte werd in deze procedure bijgestaan door Mr. L.M. Schelstraete en mw. Mr. B.E.J. Loeffen

Share this post

Latest news