Cliënt van Schelstraete Advocaten wint opnieuw in Hoger Beroep!

Een cliënte van Schelstraete (hierna te noemen ‘A’) is op 5 augustus jl. opnieuw in het gelijk gesteld door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

De kwestie betrof een ruil van twee paarden tussen A en de wederpartij van A, hierna te noemen “B”. Eind oktober 2008 heeft B zijn paard X ter verkoop aangeboden. A was geïnteresseerd in dit paard, waarbij het idee is ontstaan dat A haar paard Z zou inruilen tegen paard X van B. A heeft daarnaast een aanvullend bedrag van € 3.000,- betaald aan B. Korte tijd na deze ruil bleek A dat er sprake was van letsel aan het rechter achterbeen van paard X hetgeen een verhoogd risico op kreupelheid met zich meebracht. Volgens de dierenarts van A was dit letsel al aanwezig voordat A het paard geleverd had gekregen van B.

Teneinde de ruil ongedaan te maken heeft A begin 2009 een gerechtelijke procedure tegen B aangespannen. A werd na een lange procedure van bijna twee jaar door de Rechtbank in het gelijk gesteld ten gevolge waarvan B verplicht was om paard X terug te nemen van A en hij paard Z moest teruggeven aan A. Omdat B paard Z inmiddels al had doorverkocht diende B de vervangingswaarde van paard Z, vastgesteld op € 16.000,-, te vergoeden aan A.

B was het niet eens met de uitspraak van de Rechtbank en besloot in Hoger Beroep te gaan tegen deze uitspraak. In appel voerde B onder meer aan dat de Rechtbank ten onrechte tot het oordeel zou zijn gekomen dat paard X ten gevolge van een gebrek aan het rechter achterbeen geen gezond paard zou zijn alsmede dat de vervangingswaarde voor paard Z van € 16.000,- niet redelijk en onvoldoende gemotiveerd zou zijn. Voorts maakte B in de appelprocedure alsnog bezwaar tegen de dierenarts welke door de Rechtbank als gerechtelijk deskundige was benoemd.

Het Gerechtshof verwerpt echter alle stellingen van B en bekrachtigt de uitspraak van de Rechtbank. Naast de schadevergoeding welke B al op grond de uitspraak van de Rechtbank diende te voldoen aan A, is B nu ook veroordeeld tot vergoeding van de proceskosten in het Hoger Beroep zijdens A. Al met al een zéér positieve uitkomst voor de cliënte van Schelstraete Advocaten.

A werd in deze procedure bijgestaan door Mr. L.M. Schelstraete en Mw. Mr. B.E.J. Loeffen van Schelstraete Advocaten.

Deel bericht

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on print
Share on email

Laatste nieuws