agriculture-animal-attack-533150

Cliënt van Schelstraete Advocaten voert met succes verweer tegen een verzoekschrift tot benoeming van een deskundige

De cliënt van Schelstraete Equine Lawyers (SEL) heeft een paard verkocht. Ruim een half jaar na de verkoop van het paard stelt de koopster van het paard zich op het standpunt dat het paard niet voldoet aan de koopovereenkomst dan wel dat er sprake is van dwaling nu het paard een ontsteking in de rug zou hebben en behept zou zijn met ernstige gedragsproblemen.

De cliënt van SEL was echter van mening dat het paard ten tijde van de levering niets mankeerde en weigerde om de koopsom van het paard terug te betalen en de beweerdelijk door koopster geleden schade te vergoeden. Gelet hierop heeft de koopster de rechtbank verzocht om een deskundigenonderzoek te bevelen zodat in rechte zou kunnen worden vastgesteld dat de gestelde gebreken van het paard al aanwezig waren tijdens de levering van het paard, meer specifiek heeft de koopster de rechtbank verzocht om een hoefsmid als deskundige aan te wijzen.

Het is SEL gelukt om de rechtbank ervan te overtuigen dat het verzoek van de koopster dient te worden afgewezen. De rechtbank heeft in dat kader overwogen dat er geen informatie voorhanden is omtrent de gesteldheid van (de hoeven van) het paard ten tijde van de koop/levering en er dus geen zekerheid bestaat over de feiten en omstandigheden die voor het onderzoek door een deskundige van belang zijn. Immers, om te kunnen beoordelen of de gestelde gebreken van het paard al aanwezig waren ten tijde van de levering van het paard dient de deskundige de huidige situatie van het paard te vergelijken met de situatie van het paard ten tijde van de koop/levering. Nu de situatie ten tijde van de koop/levering niet is vast te stellen aan de hand van de beschikbare gegevens in het dossier is het voor de deskundige onmogelijk om vast te stellen of de gestelde gebreken al aanwezig waren ten tijde van de koop/levering van het paard. Reden waarom de rechtbank de cliënt van SEL in het gelijk heeft gesteld en het verzoek van de koopster wegens gebrek aan belang heeft afgewezen.

De cliënt van SEL werd van rechtsbijstand voorzien door mr. L.M. Schelstraete en mr. C.J.M. Bongers

Share this post

Latest news