Claim written on keyboard key

Claim voor een hoog aangeschreven springpaard

Bermuda-cliënt van Schelstraete en Beelen Advocaten wint rechtszaken in beide instanties in België (rechtbank in Gent en hof van beroep in Gent), waar ze met succes van haar contractpartij een vooruitbetaalde huurovereenkomst voor een hoog aangeschreven springpaard claimt.

Share this post

Latest news