show-jumping-2510845_1920

BELGIË – Paard verkocht ten tijde van de huurovereenkomst. Terugbetaling deel van vooruitbetaalde huur.

Een vennootschap uit Bermuda, de cliënt van Schelstraete en Beelen Advocaten in Leuven, België, en een vennootschap uit België sloten een huurovereenkomst met betrekking tot de verhuur van een paard.

De huurprijs diende door de cliënte van Schelstraete en Beelen bij aanvang van het jaar te worden voldaan en betrof voor het eerste jaar € 100.000,- en voor het tweede en derde jaar € 50.000,-. In de huurovereenkomst was ook opgenomen dat bij verkoop van het paard ten tijde van de huurovereenkomst de eerste € 300.000,- ten goede kwam aan de Belgische vennootschap en alles daarboven zou worden verdeeld tussen de cliënt van Schelstraete en Beelen en de Belgische vennootschap.

In het laatste jaar van de huurovereenkomst, eind september, werd het paard verkocht. De opbrengst werd zoals hiervoor uiteengezet verdeeld.

De cliënt van Schelstraete en Beelen was van mening dat zij aanspraak kon maken op de terugbetaling van de huur van de maanden oktober, november en december, zijnde € 12.500,-, omdat de huurovereenkomst in september is beëindigd door de verkoop van het paard. Daarnaast wilde de cliënt de documenten met betrekking tot de verkoop van het paard ontvangen aangezien zij heeft opgetreden als commissionair.

Eerste aanleg

De Belgische vennootschap betwistte deze stelling waardoor de cliënt van Schelstraete en Beelen genoodzaakt was over te gaan tot dagvaarding voor de Rechtbank van Koophandel in Gent, afdeling Dendermonde.

De cliënt van Schelstraete en Beelen legde aan haar vordering ten grondslag dat er sprake zou zijn van een onverschuldigde betaling. Naar Belgisch recht moet voldaan zijn aan twee voorwaarden om te kunnen spreken van een onverschuldigde betaling: een betaling en een gebrek aan oorzaak hiervan. De betaling van € 12.500,- was aan het begin van het jaar voldaan en heeft geen oorzaak omdat het paard gedurende de periode oktober tot en met december niet meer werd verhuurd.

De cliënt van Schelstraete en Beelen werd in het gelijk gesteld.

Hoger beroep
De Belgische vennootschap kon zich niet vinden in deze uitspraak en ging in hoger beroep bij het Hof van Beroep Gent. Ook deze stelde de cliënt van Schelstraete en Beelen in het gelijk omdat het tegen alle redelijkheid en billijkheid indruist dat de volledige huurprijs verschuldigd zou zijn terwijl de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigd is.

De cliënt werd bijgestaan door mr. Luc Schelstraete van Schelstraete Advocaten (Nederland) en mr. Bert Beelen van Beelen Advocaten (België).

De samenwerking tussen Schelstraete en Beelen Advocaten vloeit voort uit de Alliantie European US Asian Equine Lawyers, een samenwerking tussen hippische advocaten over de hele wereld. Meer informatie kunt u vinden op https://www.europeanequinelawyers.com/.

Heeft u advies nodig of heeft u een geschil met een partij in het buitenland? Neem dan contact op met info@schelstraete.nl of info@europeanequinelawyers.com. Telefonisch zijn we bereikbaar op +31 (0) 13 511 44 20.

 

 

 

 

Share this post

Latest news