157166328

Aanzegplicht ?!

Bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd voor de duur van 6 maanden of langer ben je als werkgever verplicht de werknemer uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst te informeren over het voornemen tot het al dan niet verlengen ervan. Bij voortzetting dien je de werknemer ook te informeren over de voorwaarden.

Mondeling is niet voldoende: men dient de werknemer schriftelijk te informeren. Dit kan ook via WhatsApp, aldus de Rechtbank Amsterdam, echter dien je als werkgever wel op te letten dat je kunt bewijzen dat de werknemer het bericht gelezen heeft.

Kom je deze verplichting als werkgever niet na dan kan dat financiële gevolgen hebben. Bij het geheel niet nakomen van deze verplichting kan de werknemer aanspraak maken op betaling van een maandsalaris. Te laat aangezegd? Dan ben je als werkgever een vergoeding naar rato verschuldigd.

Advies over dit onderwerp of andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem contact op met mr. Amanda Brouwers

Share this post

Latest news