foto paard telefoon

Aansprakelijkheid werkgever: wat als uw werknemer – door bijvoorbeeld te appen tijdens het berijden – van een paard valt?

Bent u in dat geval aansprakelijk voor de schade geleden door de werknemer of niet?

Als werkgever bent u aansprakelijk voor de schade welke uw werknemer oploopt tijdens het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden tenzij de schade in belangrijke mate veroorzaakt is door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Ongetwijfeld zult u als werkgever het gebruik van de mobiele telefoon tijdens het berijden of omgang met paarden op stal hebben verboden, maar ook indien de werknemer handelt in strijd met uitdrukkelijke instructies kunt u als werkgever toch aansprakelijk zijn.

Van opzet zal haast in geen geval sprake zijn. Van bewuste roekeloosheid is pas sprake indien de desbetreffende werknemer zich direct voorafgaand aan het ongeval bewust was van de roekeloosheid van het gedrag. Hiervan is niet snel sprake.

De rechter zal de kwestie altijd van geval tot geval beoordelen, maar werknemers eenmaal wijzen op het verbod is lang niet altijd genoeg.

Advies nodig? Neem contact op met mr. Amanda Brouwers (013-511 4420).

Share this post

Latest news