Lawyer

De vrije advocaatkeuze op grond van een rechtsbijstandverzekering geldt ook voor de fase voorafgaand aan een gerechtelijke procedure

Tot op heden werd het beroep van een verzekerde op zijn vrije advocaatkeuze slechts gehonoreerd door rechtsbijstandverzekeraars op het moment dat er daadwerkelijk een gerechtelijke procedure gestart diende te worden. Tijdens de voorfase (bemiddeling/buitengerechtelijke onderhandelingen) kreeg de verzekerde in dat geval een jurist van de rechtsbijstandverzekeraar toegewezen. Indien verzekerde dit niet wilde, diende hij/zij zelf de advocaat van zijn keuze te betalen voor zijn diensten in de voorfase van de gerechtelijke procedure. Hier is nu verandering in gekomen: het Europese Hof van Justitie heeft recent, op 14 mei 2020, een arrest gewezen waaruit blijkt dat een verzekerde onder de rechtsbijstandverzekering ook een vrije advocaatkeuze heeft in de fase voorafgaand aan een gerechtelijke procedure. Het Hof heeft overwogen dat onder het begrip “gerechtelijke procedure” (in de zin van artikel 201 van Richtlijn 2009/138) moet geacht worden te vallen “elke fase die kan leiden tot een procedure bij een rechterlijke instantie, zelfs een voorafgaande fase”.

Op basis van voornoemd arrest van het Europese Hof van Justitie kunt u in het geval u voor rechtsbijstand verzekerd bent dus al in de voorfase van een gerechtelijke procedure, op kosten van uw rechtsbijstandverzekering (u dient de kwestie wel tijdig te melden bij uw rechtsbijstandsverzekeraar!), bij ons terecht voor juridische bijstand.

Heeft u een juridisch geschil en bent u voor rechtsbijstand verzekerd? Neem dan tijdig contact met ons op zodat wij de kwestie in een vroeg stadium voor u kunnen oppakken.

Heeft u in een lopende kwestie een jurist van de rechtsbijstandverzekering toegewezen gekregen en wenst u bijgestaan te worden door ons kantoor? Schroom dan niet om contact met Schelstraete Advocaten op te nemen.

Share this post

Latest news