Hanzon

Schelstraete opnieuw succesvol in hoger beroep

Ook in hoger beroep krijgt de cliënte van Schelstraete gelijk. De zaak betrof het navolgende feitencomplex. Cliënte van Schelstraete heeft bij een gerenommeerde dressuurstal een paard gekocht. Bij de aankoopkeuring waren afwijkingen zichtbaar maar door de mededeling van de dressuurstal dat het paard pas kort onder het zadel was, werd er toch een positief aankoopadvies verstrekt. Na de levering liep het paard vaak onregelmatig en was het paard gespannen in de rug en hals. Ook raakte cliënte ermee bekend dat het paard al eerder te koop had gestaan bij een bekende Grand-Prix amazone en het paard dus al veel langer onder het zadel was dan de dressuurstal haar had voorgehouden. Ook had het paard deelgenomen aan een stamboekkeuring waarbij een slechte beoordeling was gegeven t.a.v. de stap van het paard. Veterinaire onderzoeken hebben uitgewezen dat het paard een forse afwijking heeft in de lendenwervels en ongeschikt is als rijpaard. Cliënte heeft de koopovereenkomst vernietigd en ontbonden. De rechtbank is het eens met cliënte dat er sprake is van dwaling. De mededeling van de dressuurstal dat het paard pas drie maanden onder het zadel was, was voor de keurend dierenarts wel degelijk van belang. In dat geval had hij namelijk nader onderzoek willen doen. Ook de deelname aan de stamboekkeuring, waarover de dressuurstal onjuiste mededelingen had verstrekt, was van belang. Kortom, de dressuurstal heeft relevante informatie achtergehouden, aldus de rechtbank. Bij een juiste voorstelling van zaken zou cliënte de koopovereenkomst niet hebben gesloten. Gelet hierop heeft de rechtbank geoordeeld dat de dressuurstal het paard dient terug te nemen, de koopsom dient terug te betalen en de door cliënte geleden schade dient te vergoeden. Dit oordeel is nu bevestigd door het gerechtshof.

 

Cliënte werd bijgestaan door Joëlle Bongers.

 

#schelstraete #stamboekkeuring #dierenarts #Grand-Prix #dressuurstal #koopovereenkomst

Share this post

Latest news