pexels-ketut-subiyanto-4963437

Familiebedrijven opgelet: verwachte versobering van de bedrijfsopvolgingsregeling

Het kabinet heeft eind 2022 haar plannen met betrekking tot de bedrijfsopvolging in de schenk- en erfbelasting (“BOR”) bekend gemaakt. De BOR zal niet worden afgeschaft, maar waarschijnlijk flink worden aangepast.
Wat er precies zal worden aangepast is op dit moment nog niet bekend. Het kabinet zal dit voorjaar onderzoek doen naar o.a. de volgende mogelijkheden:

  • het realiseren van een beter onderscheid tussen ondernemings- en beleggingsvermogen.
  • het beperken van de toepassing van de BOR tot gewone aandelen met stemrecht.
  • het laten vervallen van de dienstbetrekkingseis in de inkomstenbelasting.
  • het aanpassen van de huidige bezits- en voortzettingseis in de BOR zodat deze positiever uitpakken voor de flexibiliteit van ondernemingen.
  • de eenmalige toepassing van de BOR bij overdracht van dezelfde onderneming tussen dezelfde personen.

Verder overweegt het kabinet om een (extra) voorwaarde op te nemen dat bijvoorbeeld 50% van de aandelen en het stemrecht in handen van één familie moet zijn. Dit zou toepassing van de BOR naar verwachting niet eenvoudiger maken en tevens ertoe leiden dat bij sommige bedrijfsopvolgingen de BOR helemaal niet meer kan worden toegepast.
Het kabinet is voornemens om de uitkomsten van het onderzoek mee te nemen in het Belastingplan 2024. Dit betekent dat eventuele aanpassingen waarschijnlijk per 1 januari 2024 zullen ingaan.
Mocht u voornemens zijn om uw familiebedrijf over te dragen, dan kan het verstandig zijn om dit vóór 2024 te realiseren. Neem contact op met ons kantoor voor nader advies.

Share this post

Latest news