Verweise

Verschillende referenties van Schelstraete in 2019

Litigation
• Nederlandse klant van Schelstraete wint kort geding procedure in Assen. Cliënt verkocht een duur  springpaard. Koper, ook een professional, verzocht de rechtbank om cliënt te veroordelen tot terugname van het paard, terugbetaling van de koopsom en betaling van een schadevergoeding omdat het paard vreemd gedrag zou vertonen. De rechtbank Assen oordeelde dat niet is bewezen dat het paard voor de verkoop behept was met een gebrek. Ook is een kort geding procedure in dergelijke gevallen niet de meest geschikte procedure.

• Nederlandse rechter zeer terughoudend ten aanzien van vonnis van de Amerikaanse rechtbank (Tennessee) waarbij compensatoire en punitieve schadevergoeding werd toegekend. Nederlandse cliënt van Schelstraete wint kort geding procedure in Amsterdam en zijn vordering om beslagen op zijn vermogensbestanddelen op te heffen wordt grotendeels toegewezen. Bron:ECLI:NL:RBAMS:2018:9144.

• Saoedische cliënt van Schelstraete wint procedure in Los Angeles, de eiser (woonachtig in de VS maar geboren in Saoedi-Arabië) trok zijn vorderingen in.

• Nederlandse klant was betrokken in een langdurige procedure in Nederland, waarin niet alleen ontbinding van de koopovereenkomst werd gevorderd, maar ook aanzienlijke schadevergoeding, klant trof een schikking, zij ontving het verkochte paard van de koper terug en stemde in om een geschikt ander paard te zoeken voor de koper.

• Israëlische cliënt van Schelstraete (professionele springruiter) beslecht geschil over de verkoop van een duur springpaard die hij in mede-eigendom had met de Nederlandse dealer nadat Schelstraete het paard (en het originele FEI-paspoort) met succes had teruggevorderd en een rechtszaak tegen de mede-eigenaar was gestart.

• Britse cliënt van Schelstraete wint rechtszaak bij de rechtbank Den Bosch en in hoger beroep bij het Nederlandse hof van beroep Den Bosch, waar zij met succes een schadevergoeding claimde van een Nederlandse professionele verkoper. Verkoper heeft geen paard verstrekt om te ruilen. Bron: ECLI:NL:GHSHE:2018:5183.

• Nederlandse cliënt van Schelstraete (verkoper paard) wint kort geding procedure waarbij de eiser de aankoopprijs van de verkoper terugvorderde en terugname van het paard gedurende de bodemprocedure vorderde. Het paard zou naar verluidt last hebben van hoofdschudden, hetgeen niet kon worden vastgesteld tijdens de kort geding procedure.

• Bermuda-cliënt van Schelstraete en Beelen Advocaten wint rechtszaken in beide instanties in België (rechtbank in Gent en hof van beroep in Gent), waar ze met succes van haar contractpartij een vooruitbetaalde huurovereenkomst voor een hoog aangeschreven springpaard claimt.

• Nederlandse cliënt van Schelstraete wint een rechtszaak in Polen (Warschau) met betrekking tot een overeenkomst voor het verlenen van diensten tussen een groep Nederlandse piloten en een Poolse vliegtuigmaatschappij.

• Nederlandse cliënt van Schelstraete wint rechtszaak over een schilderij van Jacob Jordaens. Cliënt is verkoper van het schilderij waarvan koper beweerde dat dit geen origineel is. De vordering van de koper tot schadevergoeding van € 650.000 euro werd door de rechtbank in eerste aanleg afgewezen. Koper heeft hoger beroep ingesteld maar geen memorie van grieven genomen. Gerechtshof heeft koper niet-ontvankelijk verklaard in het hoger beroep.

• Nederlandse cliënt van Schelstraete die een menpaard verkocht aan een professionele koper wint hoger beroepsprocedure bij het gerechtshof Arnhem. Het gerechtshof oordeelde dat er geen sprake was van een consumentenkoop. Koper claimde gebreken bij het verkochte paard (peesontsteking en cyste) maar slaagde er niet in te bewijzen dat deze reeds aanwezig waren ten tijde van de koop. Het gerechtshof wees de vorderingen van koper af. Koper ging in cassatie bij de Hoge Raad. De Hoge Raad heeft het cassatieberoep verworpen. Bron: ECLI: NL: HR: 2019: 224.

• Cliënt van SEL (een professionele stal) wint procedure voor de rechtbank in Breda tegen een paardeneigenaar betreffende de leverings- en trainingskosten van zijn paard, het paard stond ruim twee jaar bij de cliënt gestald zonder dat daarvoor maar enig bedrag was betaald. Nagenoeg de gehele vordering van cliënt werd toegewezen en SEL slaagde erin om het volledige bedrag van de paardeneigenaar te incasseren die in eerste instantie geen verhaal leek te bieden. Bron: ECLI:NL:RBOBR:2017:5125

Adviseren en contracteren
• Schelstraete adviseert cliënten uit Zweden, Nederland, Duitsland, België, de VS, Bermuda, Turkije, Tsjechië met betrekking tot de verkoop en aankoop van hippische complexen in de Europese Unie (de “EU”), paarden en pony’s.

• Schelstraete begeleidt cliënten van buiten de EU bij het verkrijgen van verblijfsvergunningen in de Europese Unie voor een langere periode om te trainen en deel te nemen aan (internationale) dressuur- en springwedstrijden in Europa.

• Schelstraete adviseert en onderhandelt een langlopend contract tussen hoog aangeschreven FEI-springruiter en Amerikaanse paardeneigenaar.

• Schelstraete heeft verschillende niet-Europese Olympische ruiters en hun bedrijven geadviseerd over belastingkwesties en hun Europese woonplaatser.

Verschillende referenties van Schelstraete in 2018

Litigation
• Israëlische cliënt van Schelstraete wint zaak bij het Gerechtshof in Den Haag (Nederland): de claim van de cliënt van € 50.000 schadevergoeding naar aanleiding van de vernietiging van de koopovereenkomst van een dressuurpaard werd toegewezen; ECLI:GHDHA:2017:3097 d.d. 25 januari 2018.

• Zweedse cliënt van Schelstraete en Burkart Fischer wint de procedure bij het Gerechtshof in Celle (Duitsland): koopovereenkomst met betrekking tot een duur dressuurpaard met succes vernietigd op basis van dwaling en fraude, claim van twee miljoen euro richting de verkoper, commissionairs en trainer integraal toegewezen.

• Nederlandse cliënt van Schelstraete succesvol in hoger beroep bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (Nederland): beslag op de paarden werd opgeheven; ECLI:NL:GHSHE:2018:1172 d.d. 20 maart 2018.

• Saudische cliënt van Schelstraete wint zaak bij het Gerechtshof in Arnhem (Nederland): paardentrainer heeft geen retentierecht. Gerechtshof heft beslag op paarden op; ECLI:NL:GHARL:2018:3893 d.d. 24 April 2018.

• Nederlandse cliënt van Schelstraete wint procedure in ’s-Hertogenbosch (Nederland): de cliënt verkocht een springpaard aan een Canadese koper voor een bedrag van € 650.000. De Rechtbank wijst de claim van de koper af. De koper had het paard zelf moeten proberen en zij is geen particulier: ECLI:RBOBR:2018:5905 d.d. 28 november 2018.

• Japanse cliënt van Schelstraete wint civiele zaak tegen een Zweedse wederpartij tot bij de Hoge Raad in Bulgarije: Uitspraak no. 587/14 van de District Rechtbank in Varna, commercial department, d.d. 14 februari 2018.

• Zweedse cliënt van Schelstraete wint executiezaak van een wederpartij die probeerde de executie van een Duits vonnis voor twee miljoen euro te stoppen: Gerechtshof (Hovrätten över Skåne och Blekinge) uitspraak no. nr ÖÄ 2994-18 d.d. 26 oktober 2018.

• Nederlandse cliënt van Schelstraete succesvol in een procedure over een schilderij van Jacob Jordaens. De cliënt is de verkoper van het schilderij waarvan de wederpartij stelde dat deze niet origineel is. De claim van de koper voor een bedrag van € 650.000 werd afgewezen:  Rechtbank ’s-Hertogenbosch, d.d. 5 september 2018.

• Nederlandse cliënt van Schelstraete wint kort geding in Amsterdam (Nederland) van Amerikaanse wederpartij; de Rechtbank beperkt het beslag van 2,5 miljoen naar € 285.000: ECLI:NL:RBAMS:2018:9144 d.d. 12 december 2018

• Nederlandse cliënt van Schelstraete wint zaak van Engelse wederpartij over een vermeende neurectomie. De rechter wees de claims van de Engelse koper af omdat de koper heeft gefaald om te bewijzen dat het doel van de aankoop van het paard was om deel te nemen aan FEI dressuur wedstrijden: Rechtbank ’s-Hertogenbosch, d.d. 19 april 2018.

• Een Nederlandse cliënt van Schelstraete, een hippische ondernemer en organisator van hippische evenementen over de hele wereld, wint zaak van een Nederlandse cateraar over de catering voor een evenement in Italië. De cateraar moet de cliënt van Schelstraete € 200.000 betalen: ECLI:NL:GHSHE:2018:4029 d.d. 3 oktober 2018.

Adviseren en contracteren
• Langdurig contract tussen hooggenoteerde FEI springruiter en Amerikaanse amazone.

• Overeenkomsten met betrekking tot verschillende 4* en 5* hippische wedstrijden nationaal en internationaal.

• Onderhandelingen namens de cliënt van Schelstraete om deel te nemen in een Global Champions League (GCL) Team.

• Schelstraete heeft verschillende niet-Europeaanse Olympische ruiters en hun ondernemingen geadviseerd over belastingkwesties in Europa en over hun domicilie in Europa.

• Schelstraete adviseert haar cliënten over hun hippische faciliteiten/vastgoed transacties.

• Japanse cliënt richt succesvol met behulp van Schelstraete een hippische onderneming op in Nederland.

• Schelstraete heeft succesvol namens een Nederlandse cliënt € 750.000 en € 250.000 geclaimd van een Engelse verzekeraar.

• Succesvol onderhandeld met een Nederlandse bank over kwijtschelden van de schuld van de cliënt van Schelstraete van € 700.000.

Arbitrage
• Positieve uitkomst voor een Saudische cliënt bij het FEI Tribunal.

• Succesvolle regeling in een arbitragezaak bij de FEI voor een Nederlandse en Saudische cliënt van Schelstraete.