Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht omvat een breed werkterrein waaronder in elk geval wordt verstaan; rechtspersonenrecht, handelsrecht, transacties en verbintenissenrecht.

Schelstraete Advocaten maakt dit brede, onoverzichtelijke vakgebied inzichtelijk middels praktische, creatieve en strategische dienstverlening omtrent:

  • het oprichten van (internationale) ondernemingsstructuren middels rechtspersonen en/of samenwerkingsverbanden;
  • het adviseren en begeleiden bij verkoop of overnames van ondernemingen o.a. in de vorm van aandelen- en/of activatransacties of fusies;
  • het adviseren en begeleiden bij herstructurering en reorganisaties;
  • het adviseren over financieringsconstructies;
  • het behulpzaam zijn bij creditmanagement en debiteurenbeheer (veelal incasso’s in binnen- en buitenland);
  • het opstellen en beoordelen van (internationale) overeenkomsten en algemene voorwaarden;
  • het adviseren en procederen over aandeelhoudersgeschillen;
  • het adviseren en procederen over aansprakelijkheid van aandeelhouders/bestuurders/commissarissen;
  • het adviseren en procederen over zekerheidsrechten, o.a. pand- en hypotheekrechten;
  • het verzorgen van zogenaamde legal audits waarbij voor de ondernemer op civielrechtelijk gebied niet alleen de ondernemingsstructuur wordt geoptimaliseerd doch tevens langlopende overeenkomsten zoals arbeidsovereenkomsten, financieringsovereenkomsten doch tevens huurovereenkomsten en overeenkomsten op het terrein van samenwerking en/of de mededinging worden afgestemd op de zich snel ontwikkelende regelgeving en rechtspraak;