Labour law

Schelstraete Advocaten is tevens uw arbeidsrecht advocaat in de hippische branche. Wij kunnen u adviseren op nagenoeg alle arbeidsrechtelijke gebieden, maar ook wanneer er al een geschil is kunt u bij ons terecht.

Wij zijn op de hoogte van de bijzondere arbeidsverhoudingen in de paardenbranche. Niet ongebruikelijk is het dat de groom, trainer of stalmedewerker inwoont of gebruik maakt van de stalwachtkamer, dan wel een aantal stallen mag gebruiken voor eigen paarden. Dit dient echter wel op de juiste wijze vastgelegd te worden, dit om problemen achteraf te voorkomen. Wij kunnen u daarbij assisteren.

Ook het voldoen aan de arbeidstijdenwet is een punt van aandacht in de hippische branche, niet alleen met betrekking tot jeugdige werknemers.

RI&E Risico Inventarisatie en Evaluatie

Voorts kent u als hippische ondernemer de wettelijk verplichte RI&E (risico- inventarisatie en evaluatie)? Met de vele jaren ervaring in de hippische branche kunnen wij u als geen ander begeleiden in het voldoen aan deze wettelijke verplichting. Dit doen wij samen met u en wij komen langs bij uw onderneming.

image1

RI&E

Maar ook als het onverhoopt mocht mis gaan:

  • een stalmedewerker loopt letselschade op,
  • er bestaat een verschil van inzicht over ziekte c.q. arbeidsongeschiktheid van uw werknemer,
  • u heeft een geschil met uw werknemer over de uitbetaling van loon en andere emolumenten,
  • er is sprake van disfunctioneren bij een van uw medewerkers;

ook dan kunnen wij u bijstaan en waar nodig procederen wij voor u.

Voor al uw arbeidsrechtelijke kwesties kunt u terecht bij Amanda Brouwers, onze arbeidsrechtspecialist.